Användarvillkor för Testinstitutet

Senast uppdaterad: 2023-09-29

1. Allmänt

Dessa användarvillkor reglerar användningen av webbplatsen Testinstitutet. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor i sin helhet. Om du inte accepterar dessa villkor bör du omedelbart avsluta ditt besök på webbplatsen.

2. Rättigheter till innehåll

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder och kod, är ägda av Testinstitutet eller används med tillstånd. Innehållet får inte kopieras, reproduceras, laddas upp, publiceras, sändas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från oss.

3. Användning av webbplatsen

Du förbinder dig att inte använda webbplatsen för olagliga ändamål eller på ett sätt som kan skada, inaktivera eller överbelasta webbplatsen. Upphovsrättsinfringering och brott mot dessa användarvillkor kan leda till rättsliga åtgärder.

4. Ansvarsbegränsning

Även om vi strävar efter att ge korrekt och aktuell information, kan vi inte garantera att innehållet på webbplatsen alltid är korrekt, komplett eller aktuellt. Webbplatsen och allt innehåll tillhandahålls "som det är" utan någon form av garanti. Vi ansvarar inte för några skador som kan uppkomma genom användning av webbplatsen.

5. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet eller sekretesspraxisen på dessa webbplatser.

6. Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig uppdaterad.

7. Juridik

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår ur eller i anslutning till dessa villkor ska lösas i svenska domstolar.

8. Kontakt

Om du har frågor angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta ossinfo@lunalink.se.